Διαχειριστική Επιτροπή

Μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής της Kavala Medical Group P.C.

 • Πιστοφίδου Μαρία
  Πρόεδρος
  Φαρμακοποιός

 • Μιμίδης Αθανάσιος
  Αντιπρόεδρος
  Φαρμακοποιός

 • Μαντζουράνη Ιάσμη
  Γραμματέας
  Φαρμακοποιός

 • Γεωργιάδου Γεωργία-Σαρλότ
  Ταμίας
  Φαρμακοποιός

 • Ποτόλιας Δημήτριος
  Μέλος
  Φαρμακοποιός

 • Κύρκος Γεώργιος
  Αναπ. Μέλος
  Φαρμακοποιός

Στελέχη της Kavala Medical Group P.C.

 • Λίτσος Γεώργιος
  Διαχειριστικός Υπεύθυνος
  Οικονομολόγος

 • Κελεκτσόγλου Άρης
  Υπάλληλος Αποθήκης