Διαχειριστική Επιτροπή

Μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής της Kavala Medical Group P.C.

 • Πιστοφίδου Μαρία
  Πρόεδρος
  Φαρμακοποιός

 • Κοκκίνης Παντελής
  Αντιπρόεδρος
  Φαρμακοποιός

 • Μαροπούλου Θεανώ
  Γραμματέας
  Φαρμακοποιός

 • Μπουλή Άννα
  Ταμίας
  Φαρμακοποιός

 • Κηπουρίδης Μιχαήλ
  Μέλος
  Φαρμακοποιός

Στελέχη της Kavala Medical Group P.C.

 • Λίτσος Γεώργιος
  Διαχειριστικός Υπεύθυνος
  Οικονομολόγος

 • Κελεκτσόγλου Άρης
  Υπάλληλος Αποθήκης